Cursus Niet Kerende Grondbewerking

Geschreven door Redactie

Telers en agrariërs uit Flevoland houden zich tegenwoordig steeds vaker bezig met het verbeteren van de bodemkwaliteit van hun land. Met ploegen of diepwoelen wordt de grond intensief bewerkt waardoor de bodemkwaliteit minder wordt. Dit kan voorkomen worden door Niet Kerende Grondbewerking (NKG) toe te passen.

NKG is een bewerking die veel oppervlakkiger is en waarbij het bodemleven maximaal wordt gestimuleerd. De voordelen van deze manier van grondbewerking zijn al bewezen! Het zorgt namelijk voor een betere ontwikkeling van het bodemleven, je krijgt een hoger organisch stofgehalte, de bodemstructuur wordt beter en overtollig water kan sneller worden geïnfiltreerd.

Tijdens de cursus NKG, die georganiseerd wordt door Bio Academy, kun je leren hoe je NKG kunt toepassen in jouw eigen bedrijf. Bio Academy is een digitale community waar kennis en ervaring binnen de biologische sector met elkaar wordt gedeeld. De cursus NKG gaat over het praktisch uitvoeren van NKG in de akker- en tuinbouw. Na de cursus heb je zelf genoeg kennis om de geleerde theorie in de praktijk toe te passen!

De cursus wordt gegeven in Lelystad op woensdag 3 februari van 9:30 uur tot 16:30 uur en is geschikt voor een brede groep telers. De kosten bedragen 185,00 euro per persoon. Aanmelden is verplicht en kan via: www.bioacademy.nl.

Onze Ambassadeurs