Dijkdichtersgedicht van de maand Juli 2023

Geschreven door Juul Baars

Het dijkdichtersgedicht van de maand juli komt van Marjolein Pronk Huisman, die zich vrij recent bij "De Dijkdichters" voegde.

Marjolein schreef vooral als kind al veel gedichten, dit verwaterde wat. Maar Zo’n twintig jaar geleden via het radio programma ‘Toonkunst’ en L’innovation  leerde zij Gerard Beense onze oude stadsdichter kennen.Hij inspireerde haar om vooral weer gedichten te gaan schrijven en ze heeft zich deze raad ter harte genomen. Marjolein heeft naast het dichten nog twee andere passies, dat zijn zingen en toneelspelen. Ze is creatief gezien dus een veelzijdig mens. Bij het schrijven van "het dijkdichtersgedicht van de maand" liet zij zich door de nacht, en alles wat je dan kunt aanvoelen, inspireren.

Nacht

De nacht van schemerschaduw naar donker als carbon

Tot je geen hand voor ogen meer ziet

Wie weet wanneer de nacht echt begon

Ik moet steeds denken aan het lied

‘De nuttelozen van de nacht’

De types die je zo laat nog ziet

De drank heeft hen in zijn macht

Duister bezongen in menig lied

‘Sarastro’s todesschmerzen’, Mozarts Königin der Nacht

 

Het land der dromen ligt ook in de nacht

Waarin een ieder zijn eigen waarheid geniet

Waarover het mannetje van de maan soms lacht

Als hij dit alles van bovenaf beziet

Maar hoe lang als ik u vragen mag

Duurt nog dit schemergebied

Hoe lang is de draagtijd van een nieuwe dag

Het lijkt al zolang sinds de zon ons verliet

Ik denk dat ik hier maar even wacht

Wellicht dat het eerder daagt dan gedacht


Onze Ambassadeurs