Voor de 45e keer verkeersexamen voor scholieren in Lelystad

Geschreven door Redactie
Foto: Fotostudio Wierd


Op 9 mei gaf wethouder Piet van Dijk het startsein voor het verkeersexamen aan de leerlingen van basisschool De Grundel. Het is de 45e keer dat het verkeersexamen wordt gehouden. Een spannend praktijk examen voor de 776 leerlingen van de 25 basisscholen die meedoen. 


Wethouder Piet van Dijk: “Het is ieder jaar een mooi gezicht om de kinderen met de oranje hesjes door Lelystad te zien fietsen. Kinderen zijn nog te vaak slachtoffer in het verkeer. Verkeersexamens helpen kinderen bewust te maken van de verkeersregels en laten hen zien wat het effect is van hun gedrag in het verkeer. Met de kennis die zij over het verkeer meekrijgen, kunnen de kinderen straks veilig en zelfstandig naar de brugklas fietsen. Het is heel bijzonder dat de vrijwilligers van Veilig Verkeer afdeling Lelystad dit nu voor de 45ste keer hebben georganiseerd. Ik ben blij dat deze vrijwilligers zich hiervoor inzetten en ik hoop dat ze dit nog heel lang blijven doen.” 


Verkeersexamen van 9 t/m 12 mei 

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Lelystad, organiseert dit jaar het praktijkexamen van 9 tot en met 12 mei. Voordat de leerlingen deelnemen aan het praktijk examen hebben zij eerst op 27 maart het landelijk theorie examen gedaan. Om het praktijk examen goed te kunnen doen hebben de leerlingen de mogelijkheid gehad om de route samen met de ouders op de fiets te oefenen maar ook kon de leerkracht met de klas de route doornemen op het digibord. Op de website van Veilig Verkeer Lelystad (Verkeersexamen – Veilig Verkeer Lelystad) is de routekaart en een filmpje van de route te vinden.

Tijdens het examen rijden de kinderen zelfstandig de route door de stad waarbij door middel van controleposten hun gedrag bij de kruisingen en andere situaties worden gevolgd en beoordeeld.

De controleposten zijn bemenst door ouders en studenten van het ROC-Flevoland. Het verkeerexamen is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Provincie Flevoland.
Onze Ambassadeurs