Kavels in Klein Nooten in Warande in verkoop

Geschreven door Redactie

De gemeente geeft drie particuliere bouwkavels uit aan de Orchideelaan in Warande. Vanaf nu zijn deze kavels, van 541 en 542 m2 in Klein Nooten te koop. Tot 9 mei 2022 16.00 uur kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor deze kavels in dit nieuwste gebied in Lelystad. Daarna volgt de loting door de notaris.   


De drie kavels in Klein Nooten zijn eerder als Tiny House kavels uitgegeven. Vanwege de ligging en de afmeting van de kavels, is besloten de kavels opnieuw als ‘gewone’ kavel uit te geven. De overige acht kavels in dit deel blijven bestemd voor Tiny Houses. Deze drie kavels aan de rand sluiten aan op de stijl van de overige particuliere bouwkavels in Klein Nooten, met als uitzondering dat er een lagere nokhoogte geldt voor een mooie overgang naar de Tiny House kavels.  


Wonen in Klein Nooten met een landelijke dorpse bouwstijl  

Klein Nooten maakt onderdeel uit van gebied De Nooten en ligt gunstig tussen het Esdoornpark en de Torenvalktocht. Het gebied bestaat uit vijf bouwblokken met woningen gericht op het Esdoornpark, de brede Orchideelaan en Torenvalktocht en op de Zonnedauwlaan in Lelystad. Klein Nooten kenmerkt zich door woningen in een landelijk dorpse bouwstijl in combinatie met het groen in de wijk. En Warande grenst aan de Oostvaardersplassen die samen met het nabije Marker- en IJsselmeer deel uitmaken van het nieuwe Nationaal Park Nieuw Land. Deze kavels bieden daarmee de kans om je eigen woning te bouwen én straks dicht(er) bij de natuur te wonen.


Woonsfeer   

Inspiratiebron voor deze sfeer zijn de houten boerderijen en boerenschuren op het platteland.

De bebouwing heeft een eigentijdse, landelijk dorpse architectuurstijl, bestaande uit woningen afgedekt met statige zadeldaken of daarvan afgeleide dakvormen met lage gootaanzetten. Denk aan een schuurwoning met een aangekapt zadeldak, een zadeldak met wolfseind, of een expressief mansardedak. Hiermee krijgt het gebied een eigentijdse uitstraling passend bij de context van de moderne polder.


De kavels 

De drie kavels liggen aan de Orchideelaan en kijken uit over de Torenvalktocht en variëren in grootte van 541 m2 en 542 m2. Met een m2 prijs van €448,00 per m2 incl. btw heeft u al een kavel voor €242.368. De kavels liggen aan de rand bij de Tiny House Kavels en in het verlengde van de projectmatige ontwikkeling in Klein Nooten.


Meer informatie en inschrijven 

Je kunt je inschrijven voor een van de drie kavels in Klein Nooten tussen 26 april en 9 mei 16.00 uur bij de notaris. Inschrijvers worden na de loting op de hoogte gesteld van de uitslag.

Meer informatie over de beschikbare kavels, de procedure en over de wijk Warande kunt u lezen op www.woneninlelystad.nl. Zo kunt u zich goed laten informeren over de mogelijkheden en richtlijnen.

Indien je na het lezen van de informatie nog vragen heeft, kan je contact opnemen met de medewerkers Kavelverkoop van de gemeente Lelystad, via 14 0320 of wonen@lelystad.nl.  


Onze Ambassadeurs