VNN-Quiz voor de gemeente Lelystad

Geschreven door Redactie

Spelenderwijs lokale verkeerskennis testen

Participatiepunt Lelystad van Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een verkeersveiligheidsquiz ontwikkeld voor inwoners van Lelystad. Daarvoor zijn herkenbare situaties in de gemeente gebruikt die gemeld zijn bij het Participatiepunt van Veilig Verkeer Nederland. De quizvragen zijn gemaakt voor wegen en kruispunten waar het verkeersgedrag te wensen over laat. Veel meldingen hebben te maken met te snel rijden.

Soms lijkt het alsof mensen de regels niet (meer) helemaal kennen. Ze denken het wel te weten maar handelen daar niet naar. VVN stelt regelmatig verkeersquizzen op die gebaseerd zijn op meldingen die inwoners via het VVN Participatiepunt hebben gedaan. Doel van een lokale VVN-verkeersquiz is het vergroten van de bewustwording en het bevorderen van een veilig verkeersgedrag.

Tiny Limbeek van Veilig Verkeer Nederland: “Verkeersveiligheid is toch vooral rekening houden met elkaar. Belangrijk is dat iedereen in ieder geval weet wat de regels zijn. We hebben deze quizvragen bedacht op basis van binnengekomen meldingen. Door educatie en bewustwording werken we samen aan veiliger gedrag in het verkeer. Doe je mee?”

Test je kennis met de VVN-Quiz voor de gemeente Lelystad

Hoe hard mag je rijden op de Schouw?
https://verkeersquiz-lelystad.vvn.nl

Onze Ambassadeurs

Ons Lelystedelingen bekeken ook: