Grote verschillen in populariteit zonnepanelen tussen Flevopolder en Noordoostpolder

Geschreven door Redactie

Huishoudens in Flevoland hadden in 2021 gemiddeld vier keer zoveel zonnepanelen op hun dak liggen ten opzichte van het jaar 2016.

Daarmee was de stijging in deze provincie ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde van 4,3 keer meer panelen. Gemeente Urk is het hardst gestegen met 5,1 keer zoveel panelen, de Noordoostpolder het minst met 3,6. De overige vier gemeenten komen rond het gemiddelde uit. Dat blijkt uit onderzoek van energiebedrijf Zonneplan, op basis van CBS-cijfers.

Populariteit zonnepanelen

In de jaren 2016-2021 is het gemiddelde aantal zonnepanelen per huishouden in heel Nederland sterk gegroeid. Deze toename is sterk gerelateerd aan de gestegen energieprijzen sinds oktober vorig jaar. De terugverdientijd van de investering is hierdoor aanzienlijk korter geworden en de aanschaf van zonnepanelen wordt voor steeds meer mensen financieel aantrekkelijk. Nederland telt als Europees koploper anderhalf miljoen woningen met zonnepanelen wat neerkomt op één op vijf huizen. In Flevoland heeft ook ongeveer 20 procent van de huizen zonnepanelen.

Urk grootste stijger

Het gemiddelde van de provincie valt nét onder het landelijk gemiddelde van 4,3. De gemeenten Dronten, Zeewolde, Lelystad en Almere zitten hier vlakbij. In Urk is de stijging in aantal zonnepanelen per huishouden het grootst, namelijk 5.1 keer zo veel in 2021 ten opzichte van 2016. De Noordoostpolder kent daarentegen de minste toename: daar was in 2021 het aantal zonnepanelen per huishouden 3,6 keer zo groot als in 2016. Dat Flevoland in dit onderzoek net onder het landelijk gemiddelde scoort, wil niet zeggen dat de provincie achterloopt. In absolute zin ligt het aantal zonnepanelen per woning boven het landelijk gemiddelde. Dat was ook in 2016 al het geval. Het Energieloket Flevoland is een initiatief welke bewoners in alle gemeenten op weg helpt naar het opwekken van duurzame energie.

Zonnepanelen in 2016 al populair

In Dronten waren zonnepanelen in 2016 al het populairst; gemiddeld 0,83 zonnepanelen per huishouden en daarna volgt de Noordoostpolder met 0,80. Doordat zonne-energie in deze gemeenten in 2016 al populairder was, valt de stijging in deze periode lager uit. Het percentage woningen dat in 2021 zonnepanelen op het dak had liggen was dan ook het grootst voor Dronten (30,4 procent) en Zeewolde (28,3 procent).

Op Urk waren er gemiddeld minder zonnepanelen per huishouden in 2016, namelijk 0,49. In 2021 is dit cijfer gestegen naar 2,51. Volgens Zonneplan is het een mogelijke verklaring dat de trend op Urk wat later op gang gekomen is. Maar de hoge stijging laat zien dat de gemeente hard aan de slag is gegaan. Mede doordat een duurzaamheidsvisie is opgesteld, activeren ze de bewoners om bewust om te gaan met duurzame energie.

Onze Ambassadeurs