Meer geclusterde woonzorgwoningen nodig

Geschreven door Redactie

Behoefte aan meer geclusterde woonzorgwoningen

Dit blijkt uit de werksessies Wonen en Zorg, waarin we vandaag de onderzochte woonwensen van zorgbehoevenden hebben geïnterpreteerd met alle Flevolandse woonzorgprofessionals als zorgpartijen, corporaties, gemeenten, RVO en marktpartijen.

Uitdagingen en kansen

Woonwensen en woonbehoeften veranderen voortdurend, net zoals de woning- en zorgtekorten en de wijze van financieren. Deze uitkomsten van onderzoek van Companen bieden uitdagingen maar ook mooie kansen om te innoveren in nieuwe en in uitbreiding van bestaande woonzorgvormen. Provincie Flevoland wil in de huidige en toekomstige woningmarkt beter op deze wensen en behoeften kunnen inspelen. In het onderzoek staan de wensen en behoeften van ouderen en andere groepen (potentiële) zorgvragers in Flevoland centraal.

Kunnen voldoen aan de woonwensen

Vandaag werden de eerste uitkomsten uit dit onderzoek gedeeld met verschillende professionals op het gebied van wonen en zorg. Zij bekeken de resultaten van het onderzoek en kregen advies over hoe ze zo goed mogelijk kunnen bouwen en zorgen om te voldoen aan de woonwensen van deze doelgroep.

Realisatie

Daarna zijn ze aan de hand van verschillen inspirerende voorbeelden de uitdaging aan gegaan om na te denken over hoe ze hier samen vorm aan geven. De input uit deze werksessie neemt Companen mee in de uiteindelijke rapportage. Deze rapportage zal het fundament zijn voor een plan van aanpak om uiteindelijk aan de slag te gaan met het realiseren van woningen die aan de woonbehoeften en zorgwensen voldoen.

Onze Ambassadeurs

Ons Lelystedelingen bekeken ook: