Extra ondersteuning voor kinderen en gezinnen met twee jaar verlengd

Geschreven door Redactie

Het college heeft besloten de extra ondersteuning voor kinderen en gezinnen met twee jaar te verlengen.

Dat betekent dat organisaties ook in 2023 en 2024 extra subsidie kunnen aanvragen voor projecten die kinderen en ouders ondersteunen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om hulp aan ouders bij opvoeden of het begeleiden van kinderen die een extra steuntje in de rug nodig hebben. Ook kan de extra subsidie worden ingezet voor het opleiden van vrijwilligers die als maatje naast een gezin staan en voor begeleiding van professionals in de kinderopvang en het onderwijs.
 
Met het besluit  Subsidiekader Versterken van de basis 2023-2024 geeft het college uitvoering aan de opdracht van de gemeenteraad om ook in de jaren 2023 en 2024 de basis rondom kinderen en gezinnen die dat nodig hebben te versterken.

Veilig en gezond opgroeien

“Het doel van een sterke basis is dat kinderen en gezinnen de ondersteuning ontvangen die zij nodig hebben om veilig en gezond op te groeien. In onze gemeente zijn nog te veel kinderen en gezinnen waarvoor dit geen vanzelfsprekendheid is. Ik ben blij dat het college dit subsidiekader heeft vastgesteld, want daardoor kunnen we de extra ondersteuning aan onze kinderen en gezinnen voortzetten,” aldus wethouder Rinze Broekema.

Onze Ambassadeurs