Provincie Flevoland helpt zorginstellingen met verduurzaming en energiebesparing

Geschreven door Redactie

Zorgboerderij Groeizaam is de eerste deelnemer van het project Duurzame Zorggebouwen Flevoland die aan de slag gaat met het verduurzamen van de zorgboerderij.

De eerste stap, de energiescan, is uitgevoerd met hulp van de provincie. De scan geeft inzicht in de maatregelen waarmee de boerderij kan worden verduurzaamd tot CO2-neutraal. Op 7 juli gaf gedeputeerde Cora Smelik op de zorgboerderij het officiële startschot voor het project Duurzame Zorggebouwen en de samenwerking. Zij overhandigde het eerste duurzaamheidsplan en stak gelijk de handen uit de mouwen en hielp mee met het realiseren van één van de duurzaamheidsmaatregelen: het isoleren van de leidingen.

Gratis advies om te verduurzamen

Met het project Duurzame zorggebouwen Flevoland biedt de provincie Flevoland zorginstellingen kosteloos advies en ondersteuning bij het verduurzamen van hun gebouwen. Speciaal voor deze doelgroep is het ontzorgingspakket samengesteld. Dit pakket bestaat onder andere uit het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen, de financieringsmogelijkheden en een plan van aanpak. In het voorjaar startte de provincie met het benaderen van de zorginstellingen in Flevoland met het aanbod. Inmiddels hebben 40 zorgorganisaties zich aangemeld voor het project. Zorgboerderij Groeizaam is de eerste deelnemer die nu daadwerkelijk stappen gaat zetten om te verduurzamen. Daarmee leveren zij een belangrijke bijdrage aan het streven om in 2050 CO2-neutrale provincie te zijn.

Verrassende inzichten

Zorgboerderij Groeizaam biedt zorg aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat kunnen verstandelijk of lichamelijk beperkten zijn, maar ook mensen die kampen met psychische klachten. Zorgboer Marc: “Ik hou ontzettend van het boerenleven, maar ook heel erg van de zorgverlening die hier op onze zorgboerderij samenkomt. Dat willen we graag zo duurzaam mogelijk doen, samen met onze deelnemers. Alle producten die worden verbouwd en verkocht zijn 100% biologisch en duurzaam. Daar hoort ook de omgeving bij, zoals de boerderijschuur. Dankzij de hulp van de Provincie weten we wat we moeten doen om de schuur te verduurzamen en energie te besparen. Het laaghangend fruit, zoals het isoleren van de leidingen en het aanbrengen van een tijdschakelaar op de warmwatervoorziening, pakken we direct op. De energiescan gaf ons ook verrassende inzichten waar wij zelf nooit aan zouden denken. Dat geldt ook voor de energiemonitoring. Ieder kwartier kan ik zien wat ik aan stroom verbruik. Dat geeft nog meer een beeld hoe we dingen anders kan doen. Ik raad het iedereen aan om gebruik te maken van het project. Het geeft je het duwtje in de rug om ook écht aan de slag te gaan met verduurzamen”. Met het duurzaamheidsplan kan de zorgboerderij 85% besparen op het gasverbruik en wekken zij zelf het totale elektraverbruik op. Het plan geeft inzicht in de investeringen en de opbrengst aan energiebesparing. De terugverdientijd is voor de zorgboerderij minder dan 3,5 jaar.

Duurzame zorg

“Zorgorganisaties willen graag verduurzamen maar weten vaak niet waar ze moeten beginnen. Zij zijn vooral bezig met het bieden van goede zorg en het ontbreekt hen vaak aan tijd om de eerste stappen te zetten. Daar helpen wij zorgorganisaties bij. Vaak gaat het om simpele maatregelen die weinig kosten, eenvoudig zijn toe te passen en veel energie besparen. Ik vind het geweldig om te zien hoe voortvarend zorgboerderij Groeizaam aan de slag gaat met het advies. Op deze manier leveren we samen een duurzame bijdrage aan de samenleving. Daar doen we het voor en daar help ik graag een handje aan mee”. aldus Cora Smelik, gedeputeerde provincie Flevoland. Samen met een deelnemer heeft gedeputeerde Smelik een begin gemaakt met het isoleren van de leidingen. Als dank voor deze bijdrage ontving gedeputeerde Cora Smelik zelf geplukte duurzame bloemen uit de pluktuin.

Waarom een project Duurzame Zorggebouwen Flevoland?

Het project is een onderdeel van het Ontzorgingsprogramma verduurzamen maatschappelijk vastgoed van de provincie Flevoland. Het project biedt gratis advies en ondersteuning aan kleine zorgorganisaties. Eerstelijnszorg en zorgaanbieders in langdurige zorg met maximaal 10 gebouwen in eigendom (met uitzondering van ziekenhuizen) kunnen deelnemen aan het project. Bij hen ontbreekt vaak de kennis en capaciteit die nodig is om te verduurzamen. Het ontzorgen bestaat met name uit het in kaart brengen van mogelijke verduurzamingsmaatregelen en financieringsmogelijkheden. Maar ook het opstellen van een plan van aanpak of routekaart en het vinden van een geschikte uitvoerende partij.
 
Overige maatschappelijke vastgoedeigenaren van bijvoorbeeld buurthuizen, zorginstellingen en culturele organisaties kunnen ook gebruik maken van dit programma. De Provincie Flevoland ondersteunt en stimuleert met dit programma maatschappelijke organisaties om energiebesparende maatregelen toe te passen.
 
Kijk voor meer informatie en deelname op www.flevoland.nl/ontzorgingsprogramma.
 
 

Onze Ambassadeurs