Stikstofbanken en het wijzigen van de beleidsregels

Geschreven door Redactie

In 2019 werden de ‘Beleidsregels intern en extern salderen’ opgesteld. Deze worden vervangen door ‘Beleidsregels salderen provincie Flevoland’.

In de basis blijven de regels gelijk, maar intern salderen is niet langer vergunningplichtig.

Stikstofbank

Provincie Flevoland stelt de stikstofbank in. Dit is een gezamenlijk instrument van provincies en Rijk voor het bewaren en uitgeven van stikstofruimte. Hierbij worden feitelijke banken ingesteld voor een bepaald doel.

Microdepositiebank

Tevens stelden de provincies gezamenlijk de microdepositiebank in. Hierin komt ruimte voor vergunningen waarin hele kleine restdeposities (tot 0,05 mol/ha/jr) overblijven, die de aanvragers niet zelf kunnen verminderen. Die ruimte komt naar verwachting in de loop van 2022 beschikbaar.

Doelgebonden stikstofdepositiebank

Tot slot stelt de provincie Flevoland een eigen doelenbank in. Het betreft de ‘Doelgebonden stikstofdepositiebank prioritaire projecten Flevoland’. Hierin wordt gespaard voor prioritaire projecten die Gedeputeerde Staten aanwijzen. De projecten moeten zelf voor de vulling van de bank zorgen, maar mogen ook gebruik maken van gezamenlijke ruimte. Mits deze beschikbaar is.