Innovaties bieden erg veel perspectief

Geschreven door Redactie

Er komen steeds meer innovaties die kunnen helpen om de stikstofuitstoot terug te brengen.

Dat is goed nieuws. Voorbeelden van innovaties zijn aanpassingen aan stallen of installaties die de stikstofuitstoot verlagen. Daarvoor zijn soms ook subsidies beschikbaar vanuit de EU, de landelijke overheid en vanuit Flevoland. Als u daarin geïnteresseerd bent, neem dan contact op met de provincie.

Technische mogelijkheden

Regelmatig ontvangt de provincie informatie van technische ondernemers die nieuwe innovaties ontwikkelen. Deze informatie is zeer welkom. Het helpt om een betere indruk te krijgen welke stappen ondernemers kunnen zetten als ze hun emissies willen verminderen. Voor de agrarische sector kan hiermee bijvoorbeeld een overzicht worden gemaakt van de verwachte kosten en de baten per dierplaats. Zo is een eenduidige vergelijking mogelijk van de opties.

Laat het ons weten!

Wil je als ondernemer in Flevoland ook innoveren en een bijdrage leveren aan de daling van de stikstofuitstoot? Er is vanuit de provincie financiële ruimte om mee te denken. Sommige ondernemers geven aan dat er drempels worden ervaren bij de aanvraag van subsidies. Provincie Flevoland denkt graag mee hoe we deze drempels kunnen verlagen. Bovendien hoeft niet altijd gekozen te worden voor de dure innovaties. Relatief eenvoudige aanpassingen kunnen – mits op de juiste wijze geplaatst - ook effectief zijn. Daarnaast kan de provincie meedenken over aanvullende kosten, bijvoorbeeld om een stal geschikt te maken voor een innovatie.

In gesprek

Provincie Flevoland gaan hierover graag met je in gesprek. Overweeg je om jouw bedrijf aan te passen om emissies terug te brengen en denk je dat de provincie hierin een rol kan spelen?  Dan praat de provincie graag samen verder. Je kunt de provincie bereiken via stikstof@flevoland.nl.