Musical ‘(Niet meer) alleen’ groot succes

Geschreven door Redactie

Zondagavond 21 november 2021 werd de musical (Niet meer) alleen opgevoerd.

De musical waarin niets zeker is, waar mensen zichzelf verliezen en weer tegenkomen en wat je je doet beseffen dat je nooit echt alleen staat. Met een lach en een traan liet deze voorstelling de zaal stilstaan bij de impact van overlijden, het gebruik en misbruik van alcohol en het maken van je eigen keuzes.

Twintig jongeren, deelnemers aan het project Maatschappelijke diensttijd (MDT) Challenge Up van Welzijn Lelystad, hebben anderhalf jaar naar deze voorstelling toegewerkt. Alles hebben ze zelf gedaan. Denise Theunis heeft de musical geschreven, regisseerde de voorstelling en nam een van de hoofdrollen voor haar rekening, naast hoofdrollen die gespeeld werden door Morgan Bartels, Reausjen Hoeseni en Kim Dekkers. Daarnaast waren er jongeren die taken voor en achter de schermen voor hun rekening namen, zoals figuratie, licht, geluid en decor.

Verrast

Ondanks dat door de coronamaatregelen de voorstelling maar liefst drie keer was verzet, bleven de jongeren enthousiast en betrokken. Gezien het feit dat ruim 300 enthousiaste bezoekers aan het einde van de musical de acteurs trakteerden op een daverend applaus en gejuich, kan geconcludeerd worden dat het een groot succes was. ‘Ik ben hier in positieve zin zeer blij door verrast. Ik roep nog meer talentvolle jongeren op deel te nemen aan Challenge Up’, aldus wethouder Jack Schoone die ook aanwezig was.


Onze Ambassadeurs