Meer maatwerk voor gezinnen met multiproblematiek

Geschreven door Redactie

Gemeenteraad overhandigt onderzoeksrapport wat er beter kan in de hulpverlening naar gezinnen in Lelystad.

Het 'Sociaal Domein' is de verzamelnaam van alle inspanningen die de gemeente verricht voor haar inwoners rondom werk, participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd. De gemeenteraad heeft onderzoek laten doen of er meer maatwerk toegepast kan worden om gezinnen die dat nodig hebben beter te helpen.

Raadsleden Van der Herberg en Hijmissen boden vanmorgen het eerste exemplaar van het onderzoek, door het Verwey en Jonker Instituut, aan aan burgemeester Baltus.

Maatwerk is simpelweg “doen wat nodig is”, en dus niet per se naar een standaard oplossing grijpen. Eerder onderzoek leert dat met echt maatwerk vaak een betere oplossing kan worden gevonden die minder kost. Vooral in complexe situaties, waar heel veel verschillende hulpverleners betrokken zijn. Zo is in een van de onderzochte casussen met een uitgave van 500 euro een waarschijnlijke kostenpost van 60.000 euro voorkomen.

In het onderzoeksrapport staan voorbeelden van vijf Lelystadse gezinnen over onder andere het bieden van thuisonderwijs, het vinden van een passende woning en hulp in de huishouding.

Zes verschillende belemmeringen kwamen de onderzoekers in de praktijk tegen. Zo kiezen zorgverleners soms voor een duurdere en minder passende "standaard" oplossing, omdat ze dan in ieder geval zeker weten dat de uitgave daarvoor wordt goedgekeurd. Een ander probleem is dat verschillende organisaties het soms oneens zijn over wie de maatwerkvoorziening moet betalen. En daardoor komt die oplossing dan niet tot stand.

Dit is het eerste onderzoek dat de gemeenteraad geheel onder eigen regie heeft uitgevoerd. De vier raadsleden die het onderzoek begeleidden (Van der Herberg, Hijmissen, Van de Watering en Verbeek), stellen aan de gemeenteraad een aantal vervolgstappen voor. Een belangrijke daarvan is het beschikbaar maken van een maatwerkbudget, waar zorgprofessionals zonder al te veel bureaucratie een beroep op kunnen doen.


Onze Ambassadeurs