Makkelijker woningen kopen in Lelystad

Door uitbreiding starterslening makkelijker voor Lelystedeling om woning te kopen!

Lelystad breidt de starterslening uit. Aanleiding zijn drie aangenomen moties in de raad om de starterslening te verruimen. Het bedrag van de lening wordt verhoogd, van maximaal 180.000 euro naar maximaal 325.000 euro. Ook kan de starterslening straks worden aangevraagd voor nieuwbouwwoningen. Tot nu toe kon dat alleen voor bestaande woningen. “De lening wordt aangepast omdat de prijzen van woningen stijgen en Lelystad de ambitie heeft starters te helpen bij het starten van hun wooncarrière in Lelystad. Met de uitbreiding van de lening wordt het makkelijker voor Lelystedelingen om een woning te kopen”, aldus wethouder Adam Elzakalai. Zodra de raad akkoord is, komt de oude regeling te vervallen en zal de nieuwe van kracht zijn. In 2007 is de starterslening in Lelystad geïntroduceerd. De starterslening is bedoeld om starters te helpen op de koopwoningmarkt. Met deze lening wordt het verschil overbrugd tussen de prijs van het huis dat een starter wil kopen en het bedrag hij/zij maximaal kan lenen. De starterslening is een aanvulling op de normale hypotheek en bedraagt maximaal 20% van de koopsom. In de eerste drie jaar wordt geen rente en aflossing betaald, daarna wel. Verder kan de starterslening altijd of geheel of gedeeltelijk boetevrij afgelost worden. De SVN (Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten) voert deze taak uit voor onder meer de gemeente Lelystad. Hierbij zijn de normen van de Nationale Hypotheekgarantie altijd het uitgangspunt.

Onze Ambassadeurs