Provincie en gemeenten willen geen Eemvallei Stad

Geschreven door Redactie

De provincie Flevoland, de gemeenten Almere en Zeewolde, het waterschap Zuiderzeeland en het Rijksvastgoedbedrijf zijn tegen de komst van Eemvallei Stad. Dat laten ze in een schriftelijke verklaring weten. De overheden willen vasthouden aan de geplande 10.000 woningen in fase twee van Oosterwold. Dat willen ze in een gesprek duidelijk maken aan het consortium achter Eemvallei Stad.

Woningcorporatie De Alliantie, twee ontwikkelaars en een bouwbedrijf kwamen dinsdag met het plan voor Eemvallei Stad: 50.000 woningen op de plek van fase 2 van Oosterwold. De overheden verwijzen in hun verklaring naar de Structuurvisie voor de tweede fase van Oosterwold. Daarin staat een organische en groene ontwikkeling voor Oosterwold 2 en dat matcht niet met het plan voor Eemvallei Stad. De gemeenteraden van Almere en Zeewolde stelden de visie vast.

Met de ingezette koers willen de overheden 10.000 woningen bouwen in de tweede fase van Oosterwold. Dat moet op een vergelijkbare manier gebeuren als in de eerste fase: ruim opgezet. Daarvoor werken de gemeenten Almere en Zeewolde samen met het Rijksvastgoedbedrijf, het waterschap en de provincie.
Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?