Beperkte stijging werkloosheid in Flevoland

Geschreven door Redactie

De werkloosheid in de Flevolandse gemeenten is vorig jaar gestegen, maar de provincie heeft het naar verhouding beter gedaan dan de rest van het land. Dat blijkt uit het rapport 'De arbeidsmarkt in cijfers' van het CBS.

In Almere steeg het werkloosheidspercentage het meest, met 15 procent. Dat betekent dat 4,6 procent van de Almeerders werkeloos is.

Landelijk gezien scoort de stad daarmee in de middenmoot. Urk staat binnen de provinciegrenzen op de tweede plek met een toename van 13 procent, maar daar is het werkloosheidspercentage zelf opmerkelijk laag met 2,6. Dat is ook landelijk gezien één van de laagste scores. Het landelijk gemiddelde is 3,8 procent.

Dronten heeft de kleinste toename van het aantal werklozen, 7 procent. Daar zit nu 3,2 procent van de beroepsbevolking zonder werk.

Volgens het CBS heeft de coronapandemie veel invloed gehad op de arbeidsmarkt. De toename van de werkloosheid is wel kleiner dan tijdens de kredietcrisis in 2009.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?