'Erfgoedbeleid moet ook fietsbruggen en uitzichten beschermen'

Geschreven door Redactie

Lelystad moet volgens GroenLinks een volwassen erfgoedbeleid krijgen dat niet alleen gebouwen maar ook bijvoorbeeld karakteristieke fietsbruggen en uitzichten beschermt.

De partij diende in februari een motie in om een vollediger erfgoedbeleid in Lelystad van de grond te krijgen. Dinsdagavond werd deze tijdens de raadsbijeenkomst met veel enthousiasme ontvangen en kwamen er ook aanbevelingen van verschillende partijen.

Esther Opgenoorth wilde namens de SP weten of het erfgoedbeleid dat GroenLinks voor ogen heeft alleen voor gebouwen geldt, of ook voor bijvoorbeeld pleinen of uitzichten. Volgens Sjaak Kruis van GroenLinks moet die breedte zeker onderzocht worden: "Het gaat om wat het behouden waard is en wat niet. Wat is van belang voor de karakteristiek van de stad en wat niet?"

Volgens Kruis gaat het daarom dus niet alleen om gebouwen maar ook om objecten of stedenbouwkundige structuur. "Ik kan mij voorstellen dat sommige fietsbruggen in Lelystad eronder zouden vallen." Ook andere partijen scharen zich achter het voorstel voor een volwassen erfgoedbeleid: "Het wordt zo langzamerhand wel een beetje tijd. Zo'n 54 jaar na het ontstaan van Lelystad mag het erfgoedbeleid wel meer voorstellen dan 1 A4tje."

Ontwikkeling moet doorgaan

Toch zijn er ook haken en ogen aan zo'n erfgoedbeleid, stelt Marco Boogaard van de VVD. "We moeten er wel wat mee, maar we willen niet allerlei dingen op slot gaan zetten. Zeker als er door de tijdsgeest dingen veranderen of 'als het niet meer gaat'. Kruis kan zich daar helemaal in vinden: "We moeten gaan voor behoud door ontwikkeling, niet ontwikkeling onmogelijk maken." Hij ziet dit voor zich door bestaand erfgoed eventueel andere functies te geven.

Averechtse werking

Wethouder Madelon van Noort gaf nog aan dat ze geen voorstander is van een lijst met gebouwen in dat erfgoedbeleid. "Dat kan ook juist averecht werken, dat eigenaren van zo'n gebouw nog snel allerlei aanpassingen gaan maken voor ze op zo'n lijst komen." Ook stelt ze voor om het erfgoedbeleid mee te nemen in de cultuurnota.


GroenLinks gaat naar aanleiding van de punten van andere partijen de motie verfijnen. Tijdens de raadsvergadering van 20 april zal hierover gestemd worden.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?