Reactie rapport Rekenkamer: 'Lelystad zit juist in de lift'

Geschreven door Redactie

"We merken de afgelopen periode juist dat Lelystad enorm in de lift zit." Dat zegt Barry Porsius van City Marketing.

Hij reageert daarmee op het rapport "Verstandig Vooruit' van de gemeentelijke Rekenkamer.

Daarin staat dat grootschalige woningbouw 'vragen om moeilijkheden is'. Het imago van Lelystad zou niet goed genoeg zijn om voldoende nieuwe inwoners te trekken. Daarom wordt gevreesd voor leegstand bij de bouw van veel nieuwe huizen.

De conclusie van het rapport is opmerkelijk, omdat het tegen het beoogde beleid van de gemeente ingaat. Die wil de komende jaren ten minste 10.000 woningen bouwen. Een aantal politieke partijen maakt daar het liefst 40.000 woningen van.

Porsius: "Uit onderzoek blijkt dat jongeren, al dan niet met kinderen, neutraal staan tegenover de stad." In gesprekken die hij voert met makelaars blijkt volgens hem dat er wel degelijk veel mensen uit de Randstad geïnteresseerd zijn in Lelystad.

Porsius vindt het wel goed dat er in het rapport wordt gewezen op het gevaar van te snel willen groeien. "We moeten voorkomen wat er in de jaren 80 gebeurd is. Toen is er ook veel gebouwd en is er leegstand gekomen, met alle gevolgen van dien." Ondanks dat vindt hij dat de stad die groeiambitie wel moeten hebben en koesteren.

Gemeente gaat rapport 'bestuderen'

De gemeente Lelystad laat in een schriftelijke reactie weten het rapport als een interessante analyse te zien, wat tot in detail bestudeerd wordt. 'Met een goede bereikbaarheid, wonen in het groen en grondgebonden woningen is Lelystad onderscheidend en aantrekkelijk' schrijven de gemeente. Of die meegaat in het advies van de Rekenkamer wordt niet duidelijk. Binnenkort wordt daar met het stadsbestuur en de gemeenteraad over gesproken.

Imago moet beter

In het rapport komt naar voren dat het imago van de stad verbeterd moet worden. City Marketing heeft zich daar de afgelopen jaren voor ingezet door online campagnes en het organiseren van evenementen. Toch gaat de gemeente City Marketing opheffen omdat de organisatie haar nut niet voldoende zou hebben aangetoond.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?