Verbetering van het fietsknooppuntennetwerk

Geschreven door Redactie

Bereikbaarheid is essentieel voor de toeristische ontwikkeling van Lelystad.

Daarvoor is in 2013 het fietsknooppuntennetwerk uitgerold.

In opdracht van de gemeente hebben studenten van Windesheim alle fietspaden van het fietsknooppuntennetwerk gefietst. Deze inventarisatie is gebruikt door een extern bureau dat, samen met partners uit de stad, een voorstel met aanpassingen aan het fietsknooppuntennetwerk heeft gemaakt. Een fietsroutebordje in de berm in Lelystad

Verbeteringen

Uit de inventarisatie blijkt dat het fietsknooppuntennetwerk in Lelystad op 3 punten verbeterd kan worden:

  • Wijzigingen in de tracés;
  • Vernieuwing van het kaartbeeld op de infopanelen;
  • Achterstallig onderhoud


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?