Mislukken stikstofplan brengt projecten in gevaar

Geschreven door Redactie

Projecten als de maritieme servicehaven Urk en het testcircuit bij Marknesse komen daadwerkelijk in de knel als het niet lukt de stikstofuitstoot terug te dringen. Dat zegt gedeputeerde Harold Hofstra in het tv-programma Over Flevoland Gesproken.

Tegelijkertijd valt uit stukken van de provincie op te maken dat het allerminst zeker is dat de Flevolandse aanpak van de stikstofproblematiek wel tot het gewenste effect leidt. Hofstra heeft de hoop gevestigd op de medewerking van boeren en ondernemers, die met innovatieve oplossingen de uitstoot terug moeten brengen. "We willen het samen met de sector oplossen."
Die aanpak is niet te vrijblijvend, zegt de gedeputeerde. "We denken wel degelijk een stevige reductie te gaan halen. En als blijkt dat we tussentijds een tandje bij moeten zetten, dan zullen we dat zeker doen."


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?