Tunnel bij station is veel te duur

Geschreven door Redactie

Tunnel bij station is veel te duur

Het is te duur om bij station Lelystad een tunnel aan te leggen, die het oosten en westen van de stad verbindt en tegelijk het stationsgebied zelf autovrij maakt. Zo'n tunnel kost tachtig miljoen euro en dat is niet haalbaar. Dat constateert het college van B en W.

De gemeente wil het stationsgebied ontwikkelen tot een nieuwe wijk met circa 1.500 woningen. Om die aantrekkelijk te maken, stelde het college vorig jaar voor om de huidige doorgang onder het station af te sluiten. Doorgaand verkeer zou de dreven om het centrum moeten gebruiken. De gemeenteraad wees dat voorstel in december af. De raad hield vast aan een doorgaande verbinding tussen de Middenweg en de Visarenddreef en stelde daarbij een tunnel voor.

Het college komt nu bij de raad terug, omdat de kaders die in december werden opgesteld onhaalbaar zijn. Indien een tunnel in de plannen wordt opgenomen, leidt dat er vrijwel zeker toe dat het Rijk een aanvraag voor bijdragen aan de woningbouwplannen voor en de bereikbaarheid van het stationsgebied afwijst. Er ontstaat een groot financieel gat in het gehele plan dat de gemeente niet kan dekken.

Daarom stelt het college voor om naar andere oplossingen te zoeken. Het komt hiervoor met een aantal voorstellen naar de raad. Het college schrijft "maximaal in te zetten op maatregelen die leiden tot aanpassing van het traject Visarenddreef-Middenweg tot een weg bestemd voor verkeer dat in Lelystad zijn bestemming vindt."

Jong Lelystad en GroenLinks hebben in schriftelijke vragen opheldering gevraagd wat hiermee wordt bedoeld. Volgens GroenLinks blijkt nu dus dat het niet eenvoudig is om de doorgaande verbinding bij het station in stand te houden en tegelijk het stationsgebied autoluw te maken, zoals de coalitiepartijen in december wilden.

Zoektocht naar parkeerplaatsen

Verder wordt gekeken waar extra parkeerplaatsen mogelijk zijn, want de raad vindt dat er nu te weinig plekken voor de nieuwe woningen komen. Het college wil hiervoor nu kijken naar gebieden in de omgeving van het station.

De raad praat dinsdagavond over de situatie, na hierover vorige week al te zijn bijgepraat. Leefbaar Lelystad heeft al een voorstel aangekondigd om te zorgen voor voldoende parkeerplaatsen, zodat bewoners in de 1.500 te bouwen woningen hun auto straks niet in omliggende wijken neerzetten. Ook wil de partij dat er bij het station een P+R parkeervoorziening voor forenzen blijft.

College en raad hebben haast, want de plannen moeten uiterlijk in mei bij het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn ingediend. Deze maand moet al de eerste informatie worden aangeleverd.Onze Ambassadeurs