Senioren leveren woonwensen in voor nieuwe woonvisie Lelystad

Geschreven door Redactie

Uit de resultaten van het woonwensenonderzoek ‘Een leven lang thuis in Lelystad’ blijkt dat er veel vraag is naar passende woningen voor senioren in Lelystad.

Deze vraag neemt binnen nu en vier jaar flink toe, waardoor een groot tekort aan passende woningen dreigt. Het onderzoeksrapport met aanbevelingen is op vrijdag 22 januari 2021 overhandigd aan wethouder Jack Schoone. ‘De onderzoeksresultaten komen de gemeente goed van pas’, aldus de wethouder.

‘Lelystad werkt aan een nieuwe woonvisie voor de stad voor de komende tien jaar. Goede, op de behoeften en wensen van senioren afgestemde huisvesting van senioren nemen hierin een belangrijk plaats. De resultaten van het onderzoek zullen hierbij worden betrokken.’ Het onderzoek is in opdracht van Centrada, OSOL en Stichting Seniorenbouw Flevoland in oktober/november 2020 onder 929 senioren in Lelystad gehouden. Doel was om met dit onderzoek meer inzicht te krijgen in de huidige woonsituatie en de toekomstige verhuiswensen van 55-plussers in Lelystad.

Het rapport en de aanbevelingen vind je hier.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?