Geen kerk maar sporthal toevoegen aan MFA in Lelystadse wijk Botter

Geschreven door Redactie

Een nieuw multifunctioneel centrum in de Lelystadse wijk Botter moet geen ruimte bieden aan een kerk, maar wel aan een sporthal. Dat vinden de partijen Mooi Lelystad en de PVV.

Ze komen met een voorstel waarin het stadsbestuur wordt opgedragen in plaats van een kleine gymzaal een grotere sportfaciliteit te realiseren. "Het verschil tussen een gymzaal en een sporthal is voor ons dat in een sporthal ook teamsporten kunnen plaatsvinden. Dat kan niet in een gymzaal", zei Bart Schopman van Mooi Lelystad dinsdagavond.

De raad sprak in een digitale sessie nogmaals over het collegevoorstel om in de wijk Botter eind 2022 een nieuw gebouw neer te zetten. Hoofdgebruikers worden christelijke basisschool De Schakel en GO! Kinderopvang. Ook een consultatiebureau en Welzijn Lelystad kunnen er wellicht een ruimte krijgen. Zo ontstaat er een multifunctionele accommodatie. Er ligt ook een plan op tafel waarin gereformeerde kerk Het Anker eveneens een plek in het gebouw krijgt. In het complex kan de kerkzaal doordeweeks dan voor andere activiteiten worden gebruikt. Het Anker is nu nog gevestigd in Het Karveel. Het Anker zegt graag mee te willen doen aan de plannen omdat verschillende maatschappelijke organisaties dan samen een voorziening opzetten waarvan alle inwoners in de omliggende wijk kunnen profiteren. Volgens Bart Schopman van Mooi Lelystad is er 'een nijpend tekort' aan goede sporthallen waar teams hun sport kunnen beoefenen. Het nieuwe gebouw in De Botter biedt volgens hem een uitgelezen kans om daar iets aan te doen.

Het voorstel van Mooi Lelystad en PVV lijkt op een meerderheid te kunnen rekenen, al hebben de partijen zich dinsdagavond nog niet echt uitgesproken. De financiering en noodzaak van een sporthal in de Botter is voor sommige fracties wel een punt. D66 doet een voorstel om eerst goed uit te zoeken wat de kosten van de verschillende varianten met en zonder kerk zijn. Ook kan de extra tijd worden benut om preciezer na te gaan welke juridische bezwaren tegen deelname van Het Anker zijn. Volgende week kan de raad een definitief besluit nemen over alle plannen, zodat nieuwbouw eind 2022 kan worden gerealiseerd.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?