Waterschap houdt enquête over IJsselmeerdijk

Geschreven door Redactie

Waterschap Zuiderzeeland nodigt inwoners en belanghebbenden uit om mee te doen met een onderzoek naar de beleving van de IJsselmeerdijk.

Tot en met 14 november 2020 kan iedereen op www.ijsselmeerdijk.nl een enquête invullen, ideeën op de kaart prikken en zijn of haar verhaal delen.

Waterschap Zuiderzeeland is gestart met de verkenning voor de versterking van de IJsselmeerdijk. Het waterschap wil met de dijkversterking de bestaande gebiedskwaliteiten behouden en waar mogelijk zelfs verbeteren. Daarom doet Zuiderzeeland onderzoek naar wat mensen uit de omgeving belangrijk vinden. Denk aan recreatiemogelijkheden, natuurontwikkeling of juist de dijk zoveel mogelijk laten zoals deze nu is. De opbrengsten van het belevingsonderzoek helpen bij het maken van de juiste keuzes voor de dijkversterkingsopgave.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?