Onderzoek naar zelfstandig wonen met begeleiding

Geschreven door Redactie

De gemeente Lelystad gaat onderzoeken wat er gebeurt bij inwoners die zelfstandig gaan wonen met begeleiding, nadat zij beschermd hebben gewoond.

Het Lectoraat GGZ & Samenleving van Hogeschool Windesheim is aangesteld om dit onderwerp voor alle Flevolandse gemeenten te onderzoeken, meldt de gemeente Lelystad.

Beschermd wonen is een regeling voor mensen die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische problemen. Het onderzoek volgt mensen die zo'n traject achter de rug hebben en weer toe zijn aan zelfstandig wonen met begeleiding in een eigen woning in de wijk. De onderzoekers praten onder andere met de bewoners zelf, maar ook met instanties, professionals en buurtgenoten. Lelystad hoop dat het onderzoek oplossingen oplevert voor knelpunten waar mensen nu tegenaan lopen.

Ook wil de gemeente een groep bewoners die ervaring heeft met 'uitstromen', trainen als ervaringsdeskundige.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?