IJsselmeerdijk wordt komende jaren versterkt

Geschreven door Redactie

De IJsselmeerdijk tussen de Ketelbrug en Lelystad wordt de komende acht jaar versterkt. Het 17,6 kilometer lange dijktraject voldoet niet aan de nieuwste hoogwaterbeschermingsnormen, aldus waterschap Zuiderzeeland.

De komende vier jaar besteedt het waterschap aan contact met omwonenden en het uitwerken van de plannen. Vanaf volgende maand komen er informatieavonden over het grote project.

In 2024 zou de eerste schop de grond in moeten. De versterkte dijk moet de komende vijftig jaar veiligheid bieden aan de bewoners van de polder erachter.

De IJsselmeerdijk heeft van alle Flevolandse dijken door de ligging het meeste te lijden bij noordwesterstormen. Vorig jaar werd duidelijk dat onder meer de hoogte en de dijkbekleding niet door de keuring kwamen. Dat levert nog geen direct gevaar op, benadrukte Waterschap Zuiderzeeland destijds.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?