LTO Noord wil snel beleid voor edelherten buiten Oostvaardersplassen

Geschreven door Redactie

LTO Noord heeft een brandbrief gestuurd naar de provincie Flevoland over loslopende edelherten bij Biddinghuizen en Zeewolde. De landbouworganisatie wil dat Gedeputeerde Staten daar snel beleid op maakt. LTO Noord is bang dat de dieren voor grote schade aan landbouwgewassen gaan zorgen door planten aan te vreten en ziektes over te brengen.


De landbouworganisatie schrijft in een brief aan gedeputeerde Harold Hofstra dat er edelherten zijn gesignaleerd bij Spijk-Bremerberg bij Biddinghuizen en natuurgebied Harderbroek bij Zeewolde. Staatsbosbeheer bevestigt dat het in ieder geval in Biddinghuizen om een groepje van tussen de vijf en acht herten gaat.  


Waarschijnlijk komen de dieren van de Veluwe en zijn ze via de randmeren naar Flevoland gezwommen. Mocht dat het geval zijn, dan vallen de edelherten onder een 'beschermde inheemse diersoort'. Er mag dan niks met de dieren gedaan worden totdat de provincie een goedgekeurd beleids- en beheersplan heeft, meent LTO. 


Omdat het tijd kost om zo'n plan op te stellen, wil LTO Noord Flevoland dat de provincie er zo snel mogelijk mee begint. Want er is volgens de organisatie in Flevoland geen ruimte voor een nieuwe populatie edelherten. 


 In Zeewolde is eerder al ingegrepen toen een populatie herten in het Horsterwold schade veroorzaakte. Toen ging het om damherten. Er moesten er daar vijftig afgeschoten worden omdat ze nieuw aangeplant bos opaten en regelmatig aangereden werden. Volgens Faunabeheer hadden de herten voor ruim 100.000 euro aan schade veroorzaakt. De damherten zijn in 2007 door onbekenden illegaal uitgezet. Daarna groeide de populatie snel. Ze hebben in het bos namelijk geen natuurlijke vijanden.

Onze Ambassadeurs