Lelystedeling wil nog steeds graag volwaardig ziekenhuis

Geschreven door Redactie

Veel Lelystedelingen willen nog steeds een volwaardig ziekenhuis met spoedeisende hulp en afdeling verloskunde. Dat blijkt uit een enquete van de Stichting actie Behoud Ziekenhuis Lelystad onder ruim vierhonderd inwoners. Volgens de stichting is het onderzoek onder het FlevoPanel representatief.

Sinds het faillissement van de MC IJsselmeerziekenhuizen eind 2018 volgt de stichting kritisch hoe het is gesteld met de ziekenhuiszorg in Lelystad. Zo wilde de stichting dat de spoedeisende hulp 24 uur beschikbaar zou zijn en de afdeling acute verloskunde in Lelystad zou terugkeren. Dat is niet gelukt, omdat ze volgens de nieuwe eigenaar St Jansdal niet haalbaar en betaalbaar zijn.

Uit de enquête blijkt dat 74 procent van de ondervraagden de twee afdelingen graag terugziet. Verder blijkt dat 27 procent ontevreden en 17 procent zeer ontevreden is over het huidige aanbod aan ziekenhuisvoorzieningen. Negentien procent is positief, een kwart staat er neutraal tegen over.

Tegelijk is St Jansdal in Harderwijk en Lelystad voor 64 procent van de ondervraagden wel het ziekenhuis van zijn of haar voorkeur. Het Flevoziekenhuis in Almere volgt met 20 procent.

St Jansdal wil in het ziekenhuis een afdeling voor chronisch zieken en kwetsbare ouderen opzetten. Hieraan zou volgens onderzoek van zorgverkenner Bas Leerink behoefte bestaan, omdat er in Lelystad veel chronisch zieken en kwetsbare patiënten zijn.

Toch geeft in de enquête 68 procent van de ondervraagden aan zelf nauwelijks of helemaal geen behoefte aan deze voorzieningen te hebben. Bij mensen die men kent is dat anders: dan antwoordt 49 procent dat de voorzieningen voor anderen een uitkomst kunnen zijn. De stichting concludeert hier uit dat men het blijkbaar lastig vindt om in te schatten waar andere stadgenoten behoefte aan hebben.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?