Rapport: Lelylijn gaat ten koste van Hanzelijn

Geschreven door Redactie

Als de Lelylijn wordt aangelegd heeft dat negatieve gevolgen voor het aantal reizigers op de Hanzelijn. Dat blijkt uit het rapport over de haalbaarheid van de Lelylijn, dat de provincie Friesland openbaar heeft gemaakt.

Naar verwachting zullen dagelijks 22.500 reizigers van de Lelylijn gebruik maken. Dat gaat ten koste van de Hanzelijn: hier neemt het aantal reizigers tussen Lelystad en Zwolle af met 11.500. Ook tussen Meppel en Groningen zullen er 8.000 reizigers per dag minder reizen. Het nieuwe station in Emmeloord zal dagelijks 3.650 in- en uitstappers trekken, ongeveer evenveel als Dronten. De onderzoekers baseren zich hierbij op cijfers van ProRail.

De Lelylijn zal geen directe oplossing bieden voor de woningnood in de Randstad. Volgens het onderzoek is het niet realistisch om te verwachten dat er in het Noorden door de komst van de spoorlijn 100.000 woningen zullen verrijzen die de woningnood in de Randstad kunnen helpen verlichten. Ook ligt Groningen te ver van de Randstad om deel uit te maken van het zogeheten Daily Urban System. Die term staat voor de omgeving rondom steden en de verbinding tussen de directe omgeving en de steden en de steden onderling.

Het is daarom afwachten wat de economische spin-off van de Lelylijn is. Bij het afschieten van de Zuiderzeelijn werd geconcludeerd dat de Zuiderzeelijn onvoldoende directe bijdrage levert aan de noordelijke economie. Die conclusies staan ook in het huidige rapport overeind.

De opstellers adviseren een vervolgonderzoek te doen naar de verstedelijking van Noord-Nederland. Het is nog te vroeg om nu een voorkeur uit te spreken voor de Lelylijn of een variant met aanpassing van bestaand spoor. Ook moet er geen energie worden gestoken in varianten met een magneetzweeftrein, zoals die voor de Zuiderzeelijn was bedacht, een hyperloop of Superbus. Als bestaande techniek niet haalbaar is, is nieuwe techniek dat volgens de opstellers ook niet.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?