Lelystad compenseert zorgaanbieders en ondernemers tijdens coronacrisis

Geschreven door Redactie

Door de coronacrisis worden veel ondernemers geconfronteerd met dalende omzet en doorlopende of stijgende kosten. Om te voorkomen dat cruciale ondernemingen in met name de zorgsector hierdoor het onderspit delven, heeft het kabinet compenserende maatregelen getroffen.

De compensatieperiode geldt vooralsnog voor drie maanden (1 maart tot 1 juni).

Afspraken

Voor de aanbieders van zorg binnen de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning zijn tussen de VNG en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) de volgende afspraken gemaakt:

  1. Regulier geleverde zorg en
  2. op alternatieve wijze geleverde zorg wordt zoals gebruikelijk gedeclareerd.
  3. Bij het niet of slechts gedeeltelijk kunnen leveren door de coronacrisis kunnen gemeenten hun contractpartners compenseren voor het omzetverlies.
  4. Daarnaast bestaat recht op vergoeding van - op grond van de RIVM-richtlijnen noodzakelijke - meerkosten preventie en bedrijfsvoering om de dienstverlening te kunnen continueren op een adequaat kwaliteitsniveau.
  5. Contact opnemen
  6. Gemeente Lelystad compenseert volgens deze landelijke afspraken. Zorgaanbieders kunnen voor aanspraak op compensatie contact opnemen met de gemeentelijke accounthouder of contractmanager, andere ondernemers wordt verzocht contact op te nemen met het Zelfstandigen Loket Flevoland (ZLF).