Nog geen besluit over weghalen prullenbakken

Geschreven door Redactie

De gemeenteraad van Lelystad heeft nog geen besluit kunnen nemen over een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om een groot deel van de prullenbakken in de stad weg te halen.

Volgens wethouder Nelly den Os van de PvdA kan Lelystad een groot bedrag bezuinigen als 800 van de 1000 prullenbakken worden weggehaald. Bijna alle partijen in de raad hebben twijfels bij dat voorstel.


Lelystad moet de komende jaren twee miljoen euro bezuinigen op onderhoud, omdat het Rijk de jarenlange bijdrage aan Lelystad wil afbouwen. De gemeente denkt twee tot vier ton te kunnen besparen, afhankelijk van waar en hoeveel bakken worden verwijderd.


Diverse partijen vrezen een toename van zwerfafval in de stad. Wethouder Den Os twijfelt daar aan. "Mensen die vuil op straat gooien, doen dat niet omdat er geen afvalbak staat. We hebben lege afvalbakken staan met vuilnis er naast. Als mensen de bakken niet gebruiken, dan kun je je afvragen of het zinvol is de kosten van al die bakken te blijven betalen." Den Os wil het geld dat bespaard kan worden mogelijk inzetten om onkruid in de stad te bestrijden.


De partijen willen van het college weten of het een idee is om de bakken gefaseerd weg te halen. "Haal eerst 40 procent weg en kijk dan wat het effect daarvan is", zegt de Inwoners Partij. Diverse raadsleden haakten daarbij aan en wilden van de wethouder weten of het college daartoe bereid is. Wethouder Den Os zei er geen probleem mee te hebben. "Maar dat kost geld dus dan moet de raad aangeven welke andere investeringen we dan in de wacht moeten zetten".


Omdat niet alle kritiekpunten over de plannen binnen de tijd konden worden behandeld, is besloten op een later tijdstip verder te praten.

Onze Ambassadeurs