Waarschuwing voor legionellabesmetting door stilstaand leidingwater

Geschreven door Redactie

Instanties als Vitens en de Inspectie Leefomgeving waarschuwen voor legionellabesmettingen die op de loer liggen. Dat komt doordat waterleidingen van gebouwen in verschillende sectoren niet gebruikt worden in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. 

De instanties noemen als voorbeeld hotels en bungalowparken die op dit moment noodgedwongen dicht zijn. Daardoor worden drinkwaterleidingen nauwelijks meer gebruikt. Wanneer water in een warmere omgeving te lang stilstaat, kan de legionellabacterie er gaan groeien. Het regelmatig doorspoelen van de leidingen en meten van de temperatuur van het drinkwater kunnen legionellavorming tegengaan. 

Veel ziekenhuizen en zorginstellingen staan op dit moment vanwege de coronacrisis geen bezoek van buiten meer toe. Daardoor kunnen monsternemers van de inspectie daar ook geen legionellapreventie uitvoeren. Ook zorginstellingen wordt aangeraden om weinig gebruikte tappunten zoveel mogelijk door te spoelen. 

Verder raadt de inspectie bedrijven aan alvast een draaiboek te maken voor wanneer de coronamaatregelen voorbij zijn. Voordat drinkwaterinstallaties weer normaal in gebruik gaan, moeten er legionellamonsters genomen worden.

Onze Ambassadeurs