VVD wil snelle aanpak onderhoud pachthoeves

Geschreven door Redactie

De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet haast maakt met de inhaalslag van het achterstallig onderhoud aan 164 Nederlandse pachthoeves, waarvan het leeuwendeel in Flevoland is te vinden. 

Veel hoeves, die eigendom zijn van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), verkeren in erbarmelijke staat, aldus VVD-Kamerleden Jan Middendorp en Helma Lodders.

Het rijk heeft het onderhoud aan de hoeves, die dateren van halverwege de vorige eeuw, de afgelopen tien jaar op een laag pitje gezet. Dat leidt tot een toenemend aantal klachten van de pachters. Alleen vorig jaar al kwamen er meer dan 130 klachten en onderhoudsverzoeken binnen bij het RVB. De meeste daarvan gingen over lekkende daken, houtrot en dakgoten.

Middendorp en Lodders kregen eerder van de verantwoordelijke ministers te horen dat het RVB in januari 2020 met een plan van aanpak zou komen. Dat is meer dan een jaar later dan gepland. De VVD-politici willen nu van de ministers van Binnenlandse Zaken en Landbouw weten wanneer er concreet wordt begonnen met het herstelwerk.

De VVD'ers denken ook dat de pachters recht hebben op een lagere pachtprijs. Ze wijzen op een recente uitspraak van de Grondkamer, die een Flevolandse pachter in het gelijk stelde. Die wilde een lagere pacht omdat de gebouwen niet meer voldoen aan de huidige normen. Zo zijn de schuurdeuren niet berekend op de huidige machines en zijn vloeren niet verhard.


Onze Ambassadeurs
Onze krant nog niet ontvangen?